0903.652.395

Chia sẻ và góc nhìn

MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG LÀ GÌ ? TẠI SAO MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG KHÔNG HIỆU QUẢ VỚI COVID-19

Miễn dịch cộng đồng là gì ? Miễn dịch cộng đồng trong tiếng Anh là “herd immunity”, chỉ tình trạng một cộng đồng được bảo vệ gián tiếp trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Miễn dịch cộng đồng xuất hiện khi một tỉ lệ lớn cộng đồng ấy đã …

Read More »