0903.652.395

Chia sẻ và góc nhìn

THAY ĐỔI ĐỂ MẠNH MẼ HƠN

Trong thế giới loài chim, đại bàng là loài có tuổi thọ lâu năm nhất. Tuổi thọ của nó có thể kéo dài tới 70 năm. Để sống được lâu như vậy, lúc 40 tuổi, nó bắt buộc phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, đó là …

Read More »