0903.652.395

Chia sẻ và góc nhìn

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TỪ “TRUNG TÂM” TRỞ THÀNH “VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH”

Gắn bó từ những ngày đầu, để xây dựng Viện Khoa Học An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tp. Hồ Chí Minh (SOSHI) như hiện nay là tâm huyết và rất nhiều công sức của Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Hải và tập thể cán bộ nhân viên của Viện. Với …

Read More »