0903.652.395

Thành tựu đạt được

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÍNH TOÁN LỰC CẢN PHANH GIẢM TỐC CHO HỆ THỐNG THANG THOÁT HIỂM MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG

Nghiên cứu khoa học: “TÍNH TOÁN LỰC CẢN PHANH GIẢM TỐC CHO HỆ THỐNG THANG THOÁT HIỂM MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG” được đăng trên tạp chí Hoạt động KHCN An toàn – Sức khỏe & Môi trường lao động, số 1,2&3-2019 TÁC GIẢ NGHIÊN CỨU: Tiến sỹ …

Read More »

ĐỀ TÀI KHOA HỌC TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL VÀ THÔNG SỐ CÔNG TÁC CỦA NỒI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ XẢ

Đề tài khoa học: “ĐỀ TÀI KHOA HỌC TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL VÀ THÔNG SỐ CÔNG TÁC CỦA NỒI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ XẢ” được đăng trên tạp chí Bảo Hộ Lao Động số tháng 10/2016 TÁC GIẢ BÀI BÁO: Tiến sỹ …

Read More »

BÀI BÁO KHOA HỌC ĐỀ XUẤT KẾT CẤU NỒI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ XẢ KIỂU MODUYN NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ, NÂNG CAO TÍNH AN TOÀN VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Bài báo khoa học: “ĐỀ XUẤT KẾT CẤU NỒI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ XẢ KIỂU MODUYN NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ, NÂNG CAO TÍNH AN TOÀN VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG” được đăng trên tạp chí Bảo Hộ Lao Động tháng 04/2016 TÁC GIẢ BÀI BÁO: Tiến …

Read More »

BÀI BÁO KHOA HỌC BÀN VỀ CÁC LOẠI NỒI HƠI KHÍ XẢ ĐANG SỬ DỤNG VÀ GIỚI THIỆU DẠNG KẾT CẤU MỚI AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Bài báo khoa học: “BÀN VỀ CÁC LOẠI NỒI HƠI KHÍ XẢ ĐANG SỬ DỤNG VÀ GIỚI THIỆU DẠNG KẾT CẤU MỚI AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU” được đăng trên tạp chí Bảo Hộ Lao Động số tháng 12/2015 TÁC GIẢ BÀI BÁO: Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hải …

Read More »

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THÍ ĐIỂM NỒI HƠI PHỤ KIỂU MODUYN ĐỂ KẾT HỢP, HOÀN THIỆN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA NỒI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ XẢ

ĐỀ TÀI: Chế tạo thí điểm nồi hơi phụ kiểu moduyn để kết hợp, hoàn thiện tính năng kỹ thuật và phát huy hiệu quả của nồi hơi tận dụng nhiệt khí xả TÁC GIẢ ĐỀ TÀI: Tiến Sỹ Nguyễn Ngọc Hải NĂM CÔNG BỐ: 2011 LĨNH VỰC ỨNG DỤNG: …

Read More »

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG THÍ ĐIỂM NỒI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ XẢ TRÊN TÀU THỦY

ĐỀ TÀI: Triển khai ứng dụng thí điểm nồi hơi tận dụng nhiệt khí xả trên tàu thủy TÁC GIẢ ĐỀ TÀI: Tiến Sỹ Nguyễn Ngọc Hải NĂM CÔNG BỐ: 2010 LĨNH VỰC ỨNG DỤNG: Thiết kế, chế tạo nồi hơi tàu thủy NƠI ỨNG DỤNG: Chương trình mục tiêu …

Read More »

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM NỒI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY KIỂU MODUYN NHẰM TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

ĐỀ TÀI: Chế tạo thử nghiệm nồi hơi tận dụng nhiệt khí xả động cơ diesel tàu thủy kiểu moduyn nhằm tiết kiệm nhiên liệu TÁC GIẢ ĐỀ TÀI: Tiến Sỹ Nguyễn Ngọc Hải NĂM CÔNG BỐ: 2009 LĨNH VỰC ỨNG DỤNG: Thiết kế, chế tạo nồi hơi tàu thủy …

Read More »

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ DẠY NGHỀ

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình nồi hơi công nghiệp phục vụ dạy nghề.  Tác giả đề tài: Tiến Sỹ Nguyễn Ngọc Hải Năm công bố: 2008 LĨNH VỰC ỨNG DỤNG: Thiết kế, chế tạo mô hình nồi hơi công nghiệp trong dạy nghề NƠI ỨNG …

Read More »