0903.652.395

Thành tựu đạt được

TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỆ SỐ KHÔNG KHÍ THỪA KHI THIẾT KẾ, CHẾ TẠO NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP ĐỐT BẰNG THAN ĐÁ TRONG BUỒNG LỬA GHI CỐ ĐỊNH

Công trình: Lựa chọn hệ số không khí thừa khi thiết kế, chế tạo nồi hơi công nghiệp đốt bằng than đá trong buồng lửa ghi cố định Tác giả công trình: Tiến Sỹ Nguyễn Ngọc Hải Năm công bố: 2006 Nơi công bố: Tạp chí giao thông vận tải …

Read More »